商品明細

AUO NT116WHM-N10

  • 料號:NT116WHM-N10

商品詳細介紹Product Introduction

尺寸 面板品牌 型號 接口 解析度 面板視角 亮度 厚度 表面 備註
11.6 BOE NT116WHM-N10 LVDS 40 pins 1366x768 TN 220 3.6 AG Laptop LCD Screen